Poziv za sudjelovanje

Poštovani,

zadovoljstvo nam je uputiti Vam poziv za sudjelovanje na 2. međunarodnoj znanstveno-stručnoj konferenciji za razvoj ruralnog turizma RRT 2021 koja će se održati 25. i 26. 11.2021. godine u Sisačko-moslavačkoj županiji pod nazivom: „Održivi i odgovorni razvoj ruralnog područja“.

Organizatori 2. konferencije su Vimal Akademija i Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije.

Cilj konferencije RRT 2021 je okupljanje predstavnika gospodarstva, lokalnih i državnih institucija zajedno s predstavnicima akademske zajednice i rad na pronalaženju praktičnih rješenja za nastavak razvoja ruralnog područja Hrvatske i susjednih zemalja, s time da je ove godine glavni fokus na razvoju Sisačko-moslavačke županije koja je pretrpjela velike štete uzrokovane razornim potresom iz 2020. godine, te važnosti edukacije djelatnika za razvoj ruralnog turizma na navedenom području.

Pozivamo Vas na dostavu sažetaka iz područja ruralnog razvoja i drugih povezanih područja koji se bave razmjenom najboljih praksi unutar šire regije. Poziv je upućen i svim profesorima, asistentima drugih fakulteta, veleučilišta i visokih škola, kao i svim ostalim istraživačima koji će svojim radovima i aktivnim sudjelovanjem doprinijeti postizanju šireg dijaloga između svih ključnih aktera ruralnog razvoja i razvoju struke. Da bismo osigurali vaše sudjelovanje na konferenciji, molimo sudionike da sažetke svojih radova pošalju na hrvatskom i engleskom jeziku na službeni e-mail konferencije vimalakademija@gmail.com s naznakom „Za Zbornik sažetaka“.
Prijave sažetaka radova moguće su do 30.09.2021. god. Obavijest o prihvaćanju sažetaka bit će dostavljena do 10.10.2021. god.

Cjelovite radove potrebno je dostaviti do 25.10.2021. god. Svi radovi koji su pozitivno recenzirani i izloženi na konferenciji biti će objavljeni u Zborniku radova konferencije RRT 2021.

Ističemo da je Zbornik radova konferencije RRT 2020 prihvaćen za indeksiranje u EBSCO i ECONLIT znanstvenim bazama.

Za sudionike koji žele samo aktivno sudjelovati u pratećim aktivnostima na konferenciji bez prezentacije rada, molimo da se prijave na e-mail vimalakademija@gmail.com
Također Vas molimo da ovaj poziv proslijedite svim kolegama i kolegicama, zainteresiranima za sudjelovanje.
Zahvaljujemo Vam na interesu i suradnji te se nadamo zajedničkom druženju 25. i 26.11.2021. u Sisačko-moslavačkoj županiji.

 

VAŽNI DATUMI:
Rok za dostavu sažetaka …………………….. 30.09.2021.
Potvrda o prihvaćanju sažetaka …….. 10.10.2021.
Rok za dostavu cjelovitih radova ……. 25.10.2021.

 

UPUTE ZA PISANJE SAŽETKA
▪ sažetak treba imati 250 do 300 riječi s izdvojenih 3 do 6 ključnih riječi
▪ sažetak se piše u Microsoft Word-u za Windowse
▪ font: Times New Roman, veličina 12, jednostruki prored
▪ margine (gore, dolje, lijevo, desno): 2,5 cm
▪ sažetak je potrebno poslati na hrvatskom i engleskom jeziku
▪ sažetak treba sadržavati naslov rada, kratak opis teme, cilja i svrhe rada, opis metodologije i rezultata
▪ sažetak treba sadržavati podatke o autoru: ime i prezime autora sažetka, titule, puni službeni naziv institucije u kojoj je autor zaposlen, adresu i podatke za kontakt (tel., mob., e-mail adresa)
▪ sažetak poslati na e-mail vimalakademija@gmail.com – s naznakom za “Zbornik sažetaka”.

 

Srdačan pozdrav!