Događanja

Program konferencije RRT 2021

Konferencija RRT 2021 ima međunarodni karakter i organizirana je u vidu kratkih stručnih predavanja i više tematskih panela na kojima će se razmijeniti međusobna iskustva i donijeti zaključci, odnosno smjernice budućeg razvoja. Pripreme i podloge za raspravu ponudili su studenti i profesori više sveučilišta i fakulteta koji su obavili terensku nastavu na području Sisačko-moslavačke županije tijekom 2020. i 2021. god. uz asistenciju lokalnih turističkih djelatnika i podršku lokalne uprave.

Program i sudionici konferencije RRT 2021

 

1. dan: srijeda, 24.11.2021.

 

11:00 – 11:15                   Uvodne riječi i pozdravni govori

Organizatori
Ingrid Padjen Đurić, direktorica TZ Sisačko-moslavačke županije
izv. prof. dr. sc. Sanja Franc, predsjednica Znanstvenog odbora konferencije RRT, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
doc. dr. sc. Marko Jurakić, Vimal Akademija

Izaslanik Predsjednika
doc. dr. sc. Velibor Mačkić, posebni savjetnik Predsjednika Republike za ekonomiju

Moderatorica
doc. dr. sc. Petra Barišić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

11:15 – 12:00                   1. panel rasprava – Pokretači razvoja ruralnog područja

Panelisti
Zdravko Tušek, državni tajnik pri Ministarstvu poljoprivrede Republike Hrvatske
Dajana Marin, voditeljica Odjela za kulturni, ciklo i ruralni turizam te ostale posebne oblike turizma pri Ministarstvu turizma i sporta Republike Hrvatske
dr. sc. Marcela Andreata-Koren, prof. v. š., dekanica – Visoko gosp. učilište u Križevcima
Domagoj Mosler, dr. med. internist, univ. mag. admin. sanit. – ravnatelj Lječilišta Topusko
Marko Magdić, načelnik Općine Križ
Rudi Grula – direktor TZ Međimurske županije


12:00 – 12:15                    Stanka za kavu

12:15 – 13:00                   2. panel rasprava – Održivi i odgovorni razvoj i važnost edukacije u ruralnom području

Panelisti
izr. prof. dr. Marko Koščak, Univerzitet Maribor – Fakultet za turizam Brežice, Slovenija
doc. dr. sc. Irena Petrušić, dekanica – Fakultet za menadžment Herceg Novi, Crna Gora
doc. dr. sc. Ivan Kelić, prodekan – Ekon. fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku
mr. sc. Danijel Carev – Libertas međunarodno sveučilište Zagreb
Gorana Gregl, univ. bacc. ing. arch. – Vimal Akademija

 

13:00 – 14:00                   1. sesija: Predstavljanje primjera dobre prakse u ruralnom turizmu

Sudionici
Miran Bojanić Morandini, TZ Varaždinske županije – *Kuće za odmor s pričom
Sanja Škrinjar, TZ Krapinsko-zagorske županije –
 *Termalni izvori u funkciji razvoja ruralnog turizma
Ivana Alilović, TZ Zagrebačke županije –
*Vinski turizam u Zagrebačkoj županiji: potencijal za razvoj održivog i inovativnog modela privlačenja gostiju
Kristina Sočev, TZ Koprivničko-križevačke županije –
*Aktivni turizam u Koprivničko-križevačkoj županiji – Podravina adventure
Marcel Medak, TZ Bjelovarsko-bilogorske županije – *Konjički turizam

 

14:00 – 15:00                   Ručak

 

15:00 – 16:15                   2. sesija: Izlaganje znanstveno-stručnih radova iz područja turizma kao poticaja održivom ruralnom razvoju

Izlagači – radovi
Gorana Gregl: REVITALIZACIJA NERAZVIJENIH, NAPUŠTENIH I POTRESOM POGOĐENIH PODRUČJA KROZ PROJEKT ODRŽIVOG RURALNOG NASELJA S TIPSKOM KUĆOM “OKTODOM”
Doc. dr. sc. Merima Aljić: MOGUĆNOSTI AFIRMACIJE RURALNOG TURIZMA IZ PERSPEKTIVE  POTENCIJALNIH PRUŽATELJA USLUGA PUTEM PREKOGRANIČNE SURADNJE
Maša Trinajstić: KULTURNI TURIZAM RURALNOG PODRUČJA VINODOLSKOGA KRAJA (LEDENICE)
Izr. prof. dr. Marko Koščak: TOURISM – PAUSE – REFLECT – RESET
Izv. prof. dr. sc. Sanja Franc: POTENCIJAL RAZVOJA ZDRAVSTVENOG TURIZMA U REPUBLICI HRVATSKOJ U DOBA GLOBALIZACIJE
Dr. sc. Sandra Kantar, prof. v. š.: DRUŠTVENI ZNAČAJ KRIŽEVAČKIH ŠTATUTA ZA RAZVOJ RURALNOG TURIZMA PRIGORSKOG KRAJA


 

2. dan: četvrtak, 25.11.2021

 

10:00 – 11:15                  3. online sesija: Izlaganje znanstveno-stručnih radova iz područja turizma kao poticaja održivom ruralnom razvoju

Chairman                           izv. prof. dr. sc. Sanja Franc

Izlagači – radovi:
Mr. sc. Zrinka Golemac: TURISTIČKA POTRAŽNJA U UVJETIMA COVID-19 PANDEMIJE: ULOGA AGROTURIZMA
Dr. sc. Bojan Morić Milovanović, Maja Bašić: ROLE OF INNOVATIVENESS AND HOSTILITY FOR THE MARKET AND NEW PRODUCT DEVELOPMENT IN HOSPITALITY INDUSTRIES OF THE ADRIATIC REGION: CASE OF CROATIA AND MONTENEGRO
Mr. sc. Zrinka Golemac: STAVOVI POSJETITELJA O ODREDIŠTIMA RURALNOG TURIZMA NA PODRUČJU JUŽNE DALMACIJE
Izv. prof. dr. sc. Ljudevit Pranić i doc. dr. sc. Blanka Šimundić: STAJALIŠTA LOKALNOG STANOVNIŠTVA O UČINCIMA TURIZMA NA PODRUČJU GRADA VRGORCA

 

10:00 – 11:00                  4. online sesija: Izlaganje znanstveno-stručnih radova iz područja turizma kao poticaja održivom ruralnom razvoju

Chairman                           doc. dr. sc. Petra Barišić

Izlagači – radovi
Matea Hanžek: PROMOCIJA (RURALNIH) TURISTIČKIH DESTINACIJA: ANALIZA PROMOTIVNIH MATERIJALA ZA HRVATSKU KAO TURISTIČKU DESTINACIJU”
Doc. dr. sc. Nikša Grgurević: MOGUĆNOSTI ZA RAZVOJ RURALNOG TURIZMA U ZALEĐU OPĆINE HERCEG NOVI
Mr. Tina Novaković: TURISTIČKI PROIZVODI RURALNOG TURIZMA U ZONI SKADARSKOG JEZERA
Paula Nejašmić: RURALNI TURIZAM U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI: STANJE I PERSPEKTIVE RAZVOJA U 2021. GODINI
Aleksa Panić: POTENCIJALI I ZNAČAJ IMPLEMENTIRANJA LOKALNE HRANE U PROCESU KREIRANJA ODRŽIVE RURALNE TURISTIČKE DESTINACIJE