Događanja

Stručni članci

“PROGRAM RAZVOJA ZA ODRŽIVI RURALNI TURIZAM U MOSLAVINI”

BARBARA PAVLAKOVIČ, Sveučilište u Mariboru, Fakultet za turizam Brežice, Slovenija, e-mail: barbara.pavlakovic@um.si
MARKO JURAKIĆ, Vimal akademija – Udruga za razvoj ljudskih potencijala, Moslavačka Slatina, Popovača, Hrvatska, e-mail: vimalakademija@gmail.com
MARKO KOŠČAK, Sveučilište u Mariboru, Fakultet za turizam Brežice, Slovenija, e-mail: marko.koscak@um.si

Sažetak:
Znanstvena monografija Program razvoja za održivi ruralni turizam u Moslavini rezultat je projekta kojim želimo potaknuti održivi ruralni turizam na širem teritoriju hrvatske regije Moslavine. Moslavina je pozicionirana u središnjoj Hrvatskoj i ima vrlo pogodan položaj između Slovenije, Bosne i Hercegovine i Srbije. Sa svojim prirodnim bogatstvima ima veliki potencijal razvoja turizma i, još više, održivog turizma. Mnoštvo obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG-ovi) koja imaju turističku ponudu odlična su atrakcija za održivi turizam, kao i priroda parka Lonjsko polje i Moslavačka gora. Mentori i studenti prve godine postdiplomskog programa Turizam na Fakultetu za turizam Sveučilišta u Mariboru (Slovenija) uz sudjelovanje lokalnog stanovništva suočili su se sa strateškim izazovom razvoja turizma. Nakon analize stanja, pripremili su viziju razvoja, utvrdili prioritetna područja rada, definirali mjere i pokazatelje te način praćenja istih. Sam akcijski plan temelji se na teoriji razvoja održivog turizma u zaštićenim područjima, predstavljenoj na početku ove monografije.

Recenzija znanstvene monografije “Program razvoja za održivi ruralni turizam u Moslavini”
Dr.sc. SANDRA KANTAR, prof.v.š.

Znanstvena monografija pod naslovom „Program razvoja za održivi ruralni turizam u Moslavini“ (urednici: asist. Barbara Pavlakovič, mr. sc Marko Jurakić i dr. Marko Koščak) koncepcijski se sastoji od ukupno 11 poglavlja u kojima se obrađuju pojedini aspekti održivog turizma Moslavine. U poglavlju Uvod i metode rada autorice Barbare Pavlaković obrazložen je Projekt razvoja održivog ruralnog turizma u Moslavini, dionici u projektu, kao i teorijska i metodološka narav ovog hvalevrijednog projekta. Nadalje, autor dr.sc. Marko Koščak u poglavlju pod nazivom Razvoj održivog turizma u zaštićenim područjima – destinacija Moslavina apostrofira integralnu održivost destinacije kao preduvjeta njezinog ukupnog razvoja i marketinga. Razvoj održivog turizma uključuje prirodnu i kulturnu baštinu te multisenzorna iskustva i treba se implementirati u gospodarsku praksu kroz participativan i kontinuiran proces. Osobita važnost u postizanju tog cilja ima aktivno lokalno stanovništvo. Holistički pristup marketingu u ruralnom turizmu autora mr. sc. Marka Jurakića i dr. Ostoje Barašina integrira ekološki pristup i princip socijalne pravde čime se može postići ne samo kvaliteta življenja, već i direktni utjecaj na bolji život budućih generacija i turizma općenito. Osim u ruralnom turizmu, holizam treba komunicirati i putem marketinga kako bi se u konačnici, i na primjeru Moslavine, uvećale mogućnosti razvoja seoskog turizma potaknutog stabilnom i održivom ekonomijom. Nakon toga, slijedi kratki opis Moslavine, njenih prirodno – geografskih i socio – geografskih čimbenika u kontekstu razvoja turizma, autora Nejca Pozveka. Projekt razvoja održivog ruralnog turizma u Moslavini Barbara Pavlaković razrađuje putem Strategije i akcijskog plana za destinaciju Moslavina. Na ovom mjestu se nalazi osobito vrijedna opća SWOT analiza područja i šira vizija Moslavine do 2025. godine. U sljedećem poglavlju, autori Boštjan Misja, Vadim Sakhnevich i Martina Senekovič predstavljaju zajednički integralni turistički produkt destinacije, kojeg povezuju sa smjernicama održivog razvoja. Nakon općih znanstvenih opservacija o Moslavini, slijedi studentski prikaz i taksativna analiza pet odabranih OPG-ova koji bi mogli biti pokretači razvoja održivog ruralnog turizma u regiji: OPG Lonjski dvori: Matije Krizmana i Marka Rodića, OPG Vinarija i restoran August autorica Laure Lupše i Maje Možic, OPG Seoski turizam Sambolek autorica Nuše Cesar i Marine Majerič, OPG Ivica Leskarac – Klet Leskarac autora Boštjan Koželj i Žiga Zdovc, te OPG Lukač – Seoski turizam Zeleni put autora Simona Hojsaka. Studenti su prema ujednačenoj metodološkoj strukturi proveli analizu trenutne situacije uključujući i analizu 4 dimenzija održivosti na konkretnom objektu, izradili SWOT analizu i definirali viziju, identificirali prioritetna područja i mjere za postizanje razvojnih ciljeva, te predložili podesne načine praćenja napretka u tom području.
U tehničkom smislu, monografija je opremljena s 26 slika i 14 tablica (od čega 7 tablica sadrži SWOT analizu), te aktualnom bibliografijom radova.

U sadržajnom smislu, tema održivog ruralnog turizma u Moslavini kao zajednička istraživačka platforma otkriva svu složenost predmetnog područja, a autorski prilozi obrazlažu teorijsko i praktično viđenje Regije nudeći analize, smjernice, prijedloge i rješenja. Osim toga, znanstvena monografija na sveobuhvatan i raznolik način obrađuje teme turističkog potencijala Moslavine sa aspekta integralne održivosti uvažavajući podjednako mikro/makro pristup. Stoga, ova znanstvena monografija predstavlja vrijedan znanstveni i stručni prilog svima koji su na bilo koji način uključeni ili se namjeravaju uključiti u održivi ruralni turizam, te onima koji se bave donošenjem strateških odluka koje se tiču održivog razvoja ruralnog turizma, općenito. Važno je istaknuti i činjenicu da ovakav tip monografije u kojoj postoji istraživačka sinergija između studenata i njihovih profesora na primjeru regije Moslavine predstavlja jedinstven didaktički primjer izrade monografije koja, u tom smislu, može poslužiti kao poticaj
istovrsnim proučavanjima ostalih hrvatskih regija.