Događanja

Stručni suradnici

Suradnici konferencije RRT 2022:

Programski odbor:

 

 • doc. dr. sc. Petra Barišić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 • dr. sc. Marina Birkiđija Sotošek, Fakultet za menadžment u turizmu i
  ugostiteljstvu, Opatija, Hrvatska
 • dr. sc. Maša Trinajstić, Fakultet za menadžment u turizmu i
  ugostiteljstvu, Opatija, Hrvatska
 • doc. dr. sc. Ana Čuić Tanković, Fakultet za menadžment u turizmu i
  ugostiteljstvu, Opatija, Hrvatska
 • doc. dr. sc. Marina Perišić Prodan, Fakultet za menadžment u turizmu i
  ugostiteljstvu, Opatija, Hrvatska
 • doc. dr. sc. Ivan Kelić, Ekonomski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Hrvatska
 • dr. sc. Marcela Andreata – Koren,Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Hrvatska
 • dr. sc. Sandra Kantar, prof.v.š., Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Hrvatska
 • doc. dr. sc. Igor Klopotan, Međimursko veleučilište u Čakovcu, Hrvatska
 • Marija Miščančuk, prof., Međimursko veleučilište u Čakovcu, Hrvatska
 • izv. prof. dr. sc. Marko Koščak, Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru, Brežice, Slovenija
 • prof. dr. sc. Ismet Kalić, Visokoškolska ustanova FINra Tuzla, BiH
 • doc. dr. sc. Andrea Andrejević Panić, Fakultet posl. ekonomije, Univ. Educons, Sr. Kamenica, SR
 • doc. dr. sc. Bojana Ostojić, Fakultet za projektni i inov. menadžment, Univ. Educons, Beograd, SR
 • doc. dr. sc. Irena Petrušić, Fakultet za menadžment – Herceg Novi, Univerzitet Adriatik, CG
 • doc. dr. sc. Nikša Grgurević, Fakultet za menadžment – Herceg Novi, Univerzitet Adriatik, CG
 • mr Danijela Jokanović, Ekonomski fakultet, Univerzitet PIM, Banja Luka, BiH
 • prof. dr. Simonida Vilić, Ekonomski fakultet, Univerzitet PIM, Banja Luka, BiH
 • prof. dr. Dragan Đuranović, Ekonomski fakultet, Univerzitet PIM, Banja Luka, BiH
 • izv. prof. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše, Visoka škola za ruralni menadžment GRM Novo mesto, Slovenija
 • doc. dr. sc. Berislav Andrlić, Veleučilište u Požegi, Hrvatska
 • dr. sc. Brankica Svitlica, Veleučilište u Požegi, Hrvatska
 • doc. dr. sc. Merima Aljić, Turistička zajednica Tuzlanskog Kantona, BiH
 • prof. dr. sc. Romana Lekić, Edward Bernays University College, Zagreb, Hrvatska
 • doc. dr. sc. Marko Jurakić, Vimal Akademija, Moslavačka Slatina, Popovača, Hrvatska

Znanstveni odbor:

 

 • prof. dr. sc. Željko Požega, Ekonomski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Hrvatska
 • izv. prof. dr. sc. Sanja Franc, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 • doc. dr. sc. Petra Barišić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 • prof. dr. sc. Nenad Penezić, Univerzitet Educons, Sremska Kamenica, Srbija
 • izv. prof. dr. sc. Marko Koščak, Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem, Brežice, Slovenija
 • doc. dr. sc. Irena Petrušić, Fakultet za menadžment – Herceg Novi, Univerzitet Adriatik, CG
 • doc. dr. sc. Marko Jurakić, Vimal Akademija, Moslavačka Slatina, Hrvatska

Organizacijski odbor:

 

 • doc. dr. sc. Marko Jurakić, Vimal Akademija, Moslavačka Slatina, Popovača, Hrvatska
 • Rudi Grula, mag. rel. publ., TZ Međimurske županije, Hrvatska
 • Ingrid Padjen Đurić, direktorica TZ Sisačko-moslavačke županije, Hrvatska
 • izv. prof. dr. sc. Boštjan Brumen, Fakulteta za turizam Univerze v Mariboru, Brežice, Slovenija
 • Barbara Pavlakovič, univ. dipl. kom., Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru, Brežice, Slovenija
 • mr. sc. Danijel Carev, Libertas međunarodno sveučilište, Zagreb, Hrvatska
 • Mirjana Trstenjak, mag.oec, Međimursko veleučilište u Čakovcu, Hrvatska
 • Ana Markuz, mag.nov., Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova, Hrvatska
 • prof. dr. sc. Sandra Janković, Fakultet za menadžment u turizmu i
  ugostiteljstvu, Opatija, Hrvatska
 • Ivana Alilović, TZ Zagrebačke županije
 • Anja Bašak, mag. med. techn., Visoka škola Ivanić-grad, Hrvatska
 • Marcel Medak, mag.cin., TZ Bjelovarsko-bilogorske županije
 • Ivo Bašić, dipl.oec., Park prirode Kopački rit, Hrvatska
 • Ernest Svažić, univ. bacc. oec., Krapinske Toplice
 • Hrvoje Hudoletnjak, mag.oec., Vimal Akademija, Moslavačka Slatina, Popovača, Hrvatska
Lokalna zajednica:
 • Ivana Allilović, TZ Zagrebačke županije
 • Miran Bojanić Morandini, TZ Varaždinske županije
 • Marcel Medak, TZ Bjelovarsko-bilogorske županije
 • Kristina Sočev, TZ Koprivničko-križevačke županije
 • Sanja Škrinjar, TZ Krapinsko-zagorske županije
 • Anica Lenart, LAG Moslavina
 • Ivana Grdić, TZ Grada Kutine
 • Sandra Horvat Dželalija, Grad Popovača
 • Ankica Bešter, TZ Grada Ivanić-Grada
 • Mirjana Lahovsky – Žličarić, TZ Grada Siska
 • Ivanka Držaj, TZ Grada Petrinje
 • Zoran Ožbolt, KIS Gorski Kotar
Župani, gradonačelnici i načelnici:
 • Ivan Celjak, Županija Sisačko-moslavačka
 • Josip Mišković, Grad Popovača
 • Zlatko Babić, Grad Kutina
 • Kristina Ikić Baniček, Grad Sisak
 • Javor Bojan Leš, Grad Ivanić-Grad
 • Magdalena Komes, Grad Petrinja
 • Ivan Janković, Grad Glina
 • Marko Magdić, Općina Križ