Događanja

Stručni suradnici

Suradnici konferencije RRT 2022:

Suradnici konferencije RRT 2023:

Programski odbor:

 

 • doc. dr. sc. Petra Barišić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, HR
 • doc. dr. sc. Marina Barkiđija Sotošek, Fakultet za menadžment u turizmu i ugost., Opatija, HR
 • dr. sc. Maša Trinajstić, Fakultet za menadžment u turizmu i ugost., Opatija, HR
 • izv. prof. dr. sc. Maja Nikšić-Radić, Fakultet za menadžment u turizmu i ugost., Opatija, HR
 • dr. sc. Jelena Đurkin Badurina, Fakultet za menadžment u turizmu i ugost., Opatija, HR
 • doc. dr. sc. Katarina Štavlić, Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi, HR
 • dr. sc. Sandra Kantar, Veleučilište u Križevcima, HR
 • Ingrid Padjen Đurić, mag. paed., Veleučilište Edward Bernays, Zagreb, HR
 • doc. dr. sc. Gregor Jagodič, Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru, SLO
 • prof. dr. sc. Nikša Grgurević, Fakultet za menadžment Herceg Novi, Univerzitet Adriatik, CG
 • mr. sc. Danijela Jokanović, Ekonomski fakultet, Univerzitet PIM, Banja Luka, BiH
 • prof. dr. sc. Ismet Kalić, Visokoškolska ustanova FINra Tuzla, BiH
 • doc. dr. sc. Marko Jurakić, Vimal Akademija, Moslavačka Slatina, HR

Znanstveni odbor:

 

 • prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, HR
 • prof. dr. sc. Marko Perić, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, HR
 • izv. prof. dr. sc. Marjetka Rangus, Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru, SLO
 • dr. sc. Marcela Andreata-Koren, Veleučilište u Križevcima, HR
 • doc. dr. sc. Igor Klopotan, Međimursko veleučilište u Čakovcu, HR
 • doc. dr. sc. Irena Petrušić, Fakultet za menadžment Herceg Novi, Univerzitet Adriatik Bar, CG
 • izv. prof. dr. sc. Andrea Andrejević Panić, Fakultet posl. ekonomije, Univerzitet Educons, SR
 • doc. dr. sc. Berislav Andrlić, Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi, HR
 • izv. prof. dr. sc. Ivan Kelić, Ekonomski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, HR
 • doc. dr. sc. Petra Barišić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, HR
 • doc. dr. sc. Maja Bašić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, HR
 • prof. dr. sc. Nenad Penezić, Fakultet poslovne ekonomije, Univerzitet Educons, SR
 • izv. prof. dr. sc. Marko Koščak, Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru, SLO
 • doc. dr. sc. Marko Jurakić, Vimal Akademija, Moslavačka Slatina, HR

Organizacijski odbor:

 

 • doc. dr. sc. Marko Jurakić, Vimal Akademija, Moslavačka Slatina, HR
 • doc. dr. sc. Ana Čuić Tanković, Fakultet za menadžment u turizmu i ugost., Opatija, HR
 • izv. prof. dr. sc. Marina Perišić Prodan, Fakultet za menadžment u turizmu i ugost., Opatija, HR
 • Rudi Grula, mag. rel. publ., TZ Međimurske županije, HR
 • mr. sc. Ivan Hegeduš, Međimursko veleučilište u Čakovcu, HR
 • doc. dr. sc. Marija Valčić, Međimursko veleučilište u Čakovcu, HR
 • Jasminka Martinović, Hrvatska udruga poslodavaca, Zagreb, HR
 • dr. sc. Danijel CarevLibertas međunarodno sveučilište, Zagreb, HR
 • dr. sc. Kristina Svržnjak, Veleučilište u Križevcima, HR
 • dr. sc. Ana Markuz, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, HR
 • Hrvoje Hudoletnjak, mag. oec., Ustanova Holistika Centar cjeloživotnog učenja, HR
Lokalna zajednica:

 

 • Dario Zurovec, gradonačelnik Grada Svete Nedelje
 • dr. sc. Petra Škrobot, gradonačelnica Grada Samobora
 • Zvonimir Novosel, gradonačelnik Grada Jastrebarskog
 • Kristina Ikić Baniček, gradonačelnica Grada Siska
 • Josip Mišković, gradonačelnik Grada Popovače
 • Marko Magdić, načelnik Općine Križ
 • Anđelko Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu
 • Rudi Grula, TZ Međimurske županije
 • Marcel Medak, TZ Bjelovarsko-bilogorske županije
 • Renata Vlahović. TZ Grada Sveta Nedelja
 • Petra Masnec, TZ Grada Jastrebarskog
 • Ivana Kokot, TZ Grada Samobora
 • Anica Lenart, LAG Moslavina
 • Zoran Ožbolt, KIS Gorski Kotar