Događanja

Stručni suradnici

Suradnici konferencije RRT 2021:

Programski odbor:

 

 • Doc. dr. sc. Petra Barišić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 • Izv. prof. dr. sc. Marko Koščak, Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem, Brežice, Slovenija
 • Dr. sc. Sandra Kantar prof.v.š., Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Hrvatska
 • Izv. prof. dr. sc. Nikola Vojvodić, Univerzitet PIM, Ekonomski fakultet, Banja Luka, BiH
 • Doc. dr. sc. Nikša Grgurević, Univerzitet Adriatik, Fakultet za menadžment – Herceg Novi, Crna Gora
 • Prof. dr. sc. Kadrija Hodžić, Univerzitet u Tuzli, Ekonomski fakultet, BiH
 • Doc. dr. sc. Iva Škrbić, Fakultet za sport i turizam – Tims, Novi Sad, Srbija
 • Izv. prof. dr. sc. Sanja Franc, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 • Doc. dr. sc. Marko Jurakić, Vimal akademija, Moslavačka Slatina, Hrvatska

Znanstveni odbor:

 

 • Izv. prof. dr. sc. Sanja Franc, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 • Prof. dr. sc. Nenad Penezić, Univerzitet Educons, Sremska Kamenica, Srbija
 • Izv. prof. dr. sc. Marko Koščak, Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem, Brežice, Slovenija
 • Doc. dr. sc. Petra Barišić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 • Doc. dr. sc. Marko Jurakić, Vimal akademija, Moslavačka Slatina, Hrvatska
 • Doc. dr. sc. Merima Aljić, TZ Tuzlanskog kantona, BiH
 • Prof. dr. sc. Mato Bartoluci, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska

Organizacijski odbor:

 

 • Ingrid Padjen Đurić, direktorica Turističke zajednice Sisačko-Moslavačke županije, Edward Bernays University College, Zagreb, Hrvatska
 • Izv. prof. dr. sc. Boštjan Brumen, Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem, Brežice, Slovenija
 • Mr. sc. Ksenija Keča, Libertas međunarodno sveučilište, Zagreb, Hrvatska
 • Mr. sc. Danijel Carev, Libertas međunarodno sveučilište, Zagreb, Hrvatska
 • Prof. dr. sc. Nenad Penezić, Univerzitet Educons, Sremska Kamenica, Srbija
 • Izv. prof. dr. sc. Ostoja Barašin, Univerzitet PIM, Ekonomski fakultet, Banja Luka, BiH
 • Barbara Pavlakovič, univ. dipl. kom., Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem, Brežice, Slovenija
 • Doc. dr. sc. Irena Petrušić, Univerzitet Adriatik, Fakultet za menadžment – Herceg Novi, Crna Gora
 • Prof. dr. sc. Romana Lekić, Edward Bernays University College, Zagreb, Hrvatska
 • Doc. dr. sc. Dejan Tubić, Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, Hrvatska
 • Doc. dr. sc. Srđan Milošević, Fakultet za sport i turizam – Tims, Novi Sad, Srbija
 • Doc. dr. sc. Ivan Kelić, Ekonomski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku
 • Doc. dr. sc. Marko Jurakić, Vimal Akademija, Moslavačka Slatina, Hrvatska
Lokalna zajednica:
 • Anica Lenart, LAG „Moslavina“
 • Ivana Grdić, TZ Grada Kutine
 • Sandra Horvat Dželalija, Grad Popovača
 • Ankica Bešter, TZ Grada Ivanić-Grada
 • Zoran Ožbolt, KIS Gorski Kotar
Župani, gradonačelnici i načelnici:
 • Ivan Celjak, Županija Sisačko-moslavačka
 • Josip Mišković, Grad Popovača
 • Zlatko Babić, Grad Kutina
 • Kristina Ikić Baniček, Grad Sisak
 • Javor Bojan Leš, Grad Ivanić-Grad
 • Marko Magdić, Općina Križ